top of page

Produktsortiment

Katalogerna på denna sida är bara en liten del av vårt sortiment. Kontakta oss för ingående information om övriga produkter.

Underhåll & Reparation

Rengöringsmedel & Kemikalier

Rengöringsmedel_1_290x200.png

Rengöringsmedel för

verkstäder, industri & fordon

Mogel_svamp_1_290x200.png

Mögelskyddsfärg &

bekämpningsmedel mot

mögel & svamp

Tak_Fasad_Trall_1_290x200.png

Katalogen innehåller priser

Rengöringsmedel

för alla ytor utomhus

samt innan målning

Färgborttagning_2_290x200.png

Färgborttagningsmedel,

lösningsmedel, förtunning

Klotterborttagning_1_290x200.png

Katalogen innehåller priser

Rengöringsmedel för

borttagning av

klotter och fläckar

Miljösäkring

Avfallshantering_2_290x200.png

Sopsäckar,

avfallsbehållare, säckställningar, metallbehållare

Förvaring_Miljöskåp_1_290x200.png

Förvaringsskåp, verkstadsskåp,    brandskåp, kemikalieskåp,

gasförvaring, förrådscontainrar etc.

Torkmaterial_1_290x200.png

Puts- & torktrasor, 

torkpapper

Spillberedskap_1__290x200.png

Absorberingsgranulat,         absorbentdukar, absorbentrullar, brunnstätningar

bottom of page