top of page
Sammarbetspartners
 

Vi har knutit goda kontakter med ett antal Entreprenörer, för att utöka vår Service gentemot våra kunder. Detta gäller Snickeri, El och Rör samt Markarbeten, som kommer i fråga vid leverans av vissa produkter och där en behörig Fackman skall utföra installation eller montering.

 

 

Linkans Entreprenad uför grävningar, schaktningar, dräneringar, planering av trädgårdar, snöröjning och mycket mer.                             

 

www.linkansentreprenad.se  

 

 

Ivan K Fastighetsservice kan hjälpa till med att laga asfalt, utföra mindre asfaltarbeten, måla parkeringsrutor e.dyl., rensa oönskad vegetation eller    med rengöringsarbeten.                           

 

www.ivank.se  

bottom of page